Bubbels-zwemschool

Zwemles voor iedereen!


Missie Bubbels Zwemschool


Bubbels Zwemschool staat voor het creëren van een veilige en vertrouwde zwemomgeving voor kinderen zodat zij in staat zijn hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden met als resultaat een erkend zwemdiploma.

Wij geven diploma’s uit van twee erkende organisaties;  Zwemonderwijs Nederland en ENVOZ.

Wij hebben gekozen voor deze twee organisaties omdat wij passend zwemonderwijs willen bieden. Wij willen goede kwaliteit zwemonderwijs geven en wij willen dan ook dat de kinderen een goed zwemdiploma halen.

 

Binnen deze setting zal het kind met de hulp van ons gekwalificeerd personeel de kans krijgen ervaringen op te doen waarbij naast de lichamelijke ontwikkeling tevens aandacht zal zijn voor de cognitieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling


 Visie Bubbels Zwemschool


De visie van Bubbels Zwemschool is gericht op de gebieden kind, ouders, personeel en proces. 

Kind

 Het kind met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden staat centraal. We vinden het belangrijk dat het kind op een plezierige wijze de zwemvaardigheden eigen kan maken. Daarnaast wordt binnen de groep kinderen ingespeeld op de behoeftes van het kind als individu om zo de eigenheid van het kind niet uit het oog te verliezen.

Ieder kind leert zwemmen in zijn eigen tempo, wat grotendeels ook afhangt van de motorische ontwikkeling van het kind. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om in hun eigen tempo te leren. Hiervoor vragen wij vooral geduld en vertrouwen van de ouders.

 

Inmiddels kent Bubbels Zwemschool ook ruime ervaring in het geven van zwemonderwijs aan kinderen met een bijzondere eigenschap (bijv. ADHD, ASS, motorische beperkingen, visuele beperkingen, auditieve beperkingen, syndroom van Down etc.)

Zij krijgen deskundige begeleiding op maat en de persoonlijke aandacht die gezien hun beperking gewenst en noodzakelijk is.

Door extra individuele aandacht en begeleiding kunnen ook deze kinderen bij ons meer plezier aan zwemmen beleven.  Hiermee werken ze aan hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Afhankelijk van de wens van de ouders en het kind kan dit leiden tot een zwemdiploma.

 

Ouders/verzorgers

Wij willen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk informeren over de gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Binnen de grenzen van de zwemschool willen wij tegemoet komen aan de wensen en ideeën van ouders en inspelen op hun vragen. Persoonlijk contact met ouders/verzorgers en de kinderen vinden wij dan ook heel belangrijk.

 

Wij  registreren de zwemontwikkelingen van de leerlingen op een wijze die recht doet aan de omvang en de mogelijkheden van de zwemschool. Op vragen van de ouders/verzorgers reageren wij snel en adequaat. Tevens stellen wij hen in de gelegenheid om tijdens de les plaats te nemen in het zwembad. Op deze manier kunnen zij direct zien hoe hun kind zich ontwikkelt. Toch willen wij waken voor te veel afleiding tijdens de lessen en vragen hen daarom op gepaste afstand te gaan zitten. Gezien de huidige omstandigheden, mogen de ouders helaas niet mee naar binnen. Wij halen de kinderen op en brengen ze na de les terug naar de ouders.

Personeel

Medewerkers van de zwemschool wordt de ruimte geboden ervaringen op te doen en zich te ontplooien. Tevens zijn wij een  erkend leerbedrijf en bieden derhalve ook stageplaatsen aan.